click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
View Roadmap Satellite Hybrid Terrain My Location Fullscreen Prev Next
Advanced Search

$ 10,000 to $ 20,000,000

More Search Options
We found 0 results. Do you want to load the results now ?
Advanced Search

$ 10,000 to $ 20,000,000

More Search Options
we found 0 results
Your search results

ອະສັງຫາລ້າສຸດ

ພົບກັບອະສັງລິມະຊັບໃໝ່ ພາຍໃນເວບໄຊຂອງພວກ ຊື່ງຈະຖືກອັບເດດ ເປັນປະຈໍາ

SBDV – 1013

$ 690,000
ເຮືອນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນສະຫວັນ, ເມື່ອງ ໄຊເສດຖາ, ແຊວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ດິນມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 714 ແມັດ. – ເຮືອ [more]
ເຮືອນຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂນນສະຫວັນ, ເມື່ອງ ໄຊເສດຖາ, ແຊວງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ດິນມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 714 ແມັດ. – ເຮືອ [more]
79 714 m2full info
agent05

SBDM – 30020

$ 280,000
ຂາຍເຮືອນ ລາຄາ 280.000$ + ມີ4ຫ້ອງນອນ + 6ຫ້ອງນໍ້າ ຫ້ອງໂຖງ ຫ້ອງຮັບແຂກ ມີທັງຊັ້ນເທິງແລະລຸ່ມ + ເດີ່ນບ້ານກວ້ງຂວາງ ຈອດລົດໄ [more]
ຂາຍເຮືອນ ລາຄາ 280.000$ + ມີ4ຫ້ອງນອນ + 6ຫ້ອງນໍ້າ ຫ້ອງໂຖງ ຫ້ອງຮັບແຂກ ມີທັງຊັ້ນເທິງແລະລຸ່ມ + ເດີ່ນບ້ານກວ້ງຂວາງ ຈອດລົດໄ [more]
agent003

SBDM – 30019

$ 49,800
+ ຕ້ອງການນຂາຍດິນ + ຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ບ້ານດອນຕີ້ວຮ່ອມ 2 ເຂົ້າໄປປະມານ1,5 ກມ + ດິນເນື້ອທີ່ 15×25=375 ຕາແມັດ + ໄຟຟ້າ [more]
+ ຕ້ອງການນຂາຍດິນ + ຢູ່ເມືອງໄຊທານີ ບ້ານດອນຕີ້ວຮ່ອມ 2 ເຂົ້າໄປປະມານ1,5 ກມ + ດິນເນື້ອທີ່ 15×25=375 ຕາແມັດ + ໄຟຟ້າ [more]
375 m2full info
agent003

SBDM – 30018

$ 201,000
– ຂາຍດິນປຸກສ້າງ – ຕອນດິນຢູ່ຫລັງໂຮງກາຍະສິນ – ໃບຕາດິນຂອບທອງ – ເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ: 754 ຕາແມັດ  [more]
– ຂາຍດິນປຸກສ້າງ – ຕອນດິນຢູ່ຫລັງໂຮງກາຍະສິນ – ໃບຕາດິນຂອບທອງ – ເນື້ອທີ່ດິນແມ່ນ: 754 ຕາແມັດ  [more]
agent003

SBDM – 30017

$ 400,000
+ຂາຍດີນພ້ອມບ້ານໃນເຂດຕົວເມືອງ + ມີໃບຕາດີນຂອບທອງ +  ເນື້ອທີ່ດິນ 1100 ຕາເເມັດ + ເຮືອນສອງຊັ້ນ + 3 ຫ້ອງນອນ + 3 ຫ້ອງນ້ຳ + [more]
+ຂາຍດີນພ້ອມບ້ານໃນເຂດຕົວເມືອງ + ມີໃບຕາດີນຂອບທອງ +  ເນື້ອທີ່ດິນ 1100 ຕາເເມັດ + ເຮືອນສອງຊັ້ນ + 3 ຫ້ອງນອນ + 3 ຫ້ອງນ້ຳ + [more]
agent003

SBDM – 30016

$ 220,000
+ ຂາຍດີນ + ເຮືອນ2 ຫລັງພ້ອມເຟີນິເຈີ + ເນື້ອທີ່ດີນລວມທັງໝົດແມ່ນ 18.3 x 20 = 366ແມັດ + ເຮືອນຫລັງທີ່1 + ມີ 2ຫ້ອງນອນ ຕິດ [more]
+ ຂາຍດີນ + ເຮືອນ2 ຫລັງພ້ອມເຟີນິເຈີ + ເນື້ອທີ່ດີນລວມທັງໝົດແມ່ນ 18.3 x 20 = 366ແມັດ + ເຮືອນຫລັງທີ່1 + ມີ 2ຫ້ອງນອນ ຕິດ [more]
44 18 m2full info
agent003

SBDM – 30015

+ ຕ້ອງການຂາຍດີນ + ແມັດ 6000฿
+ ຕ້ອງການຂາຍດີນ + ແມັດ 6000฿
agent003

SBDM – 30014

2500 2500
+ ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ + 4 ຫ້ອງນອນ + 4 ຫ້ອງນ້ຳ + ສະຖານທີ່ໃກ້ຟິສເນັດແງດາລາ , ໂຈມາ ,ແລະໂຮງຮຽນ vis
+ ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ + 4 ຫ້ອງນອນ + 4 ຫ້ອງນ້ຳ + ສະຖານທີ່ໃກ້ຟິສເນັດແງດາລາ , ໂຈມາ ,ແລະໂຮງຮຽນ vis
agent003

SBDM – 30013

900 900
+ ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ + 5 ຫ້ອງນອນ + 4 ຫ້ອງນ້ຳ + ໃກ້ຮ້ານອາຫານ bakery joma2
+ ເຮືອນໃຫ້ເຊົ່າ + 5 ຫ້ອງນອນ + 4 ຫ້ອງນ້ຳ + ໃກ້ຮ້ານອາຫານ bakery joma2
agent003

SBDM – 30012

2200 2200
+  ເຮືອນປຸກໄໝ່ໃຫ້ເຊົ່າເຂດໂຮງໝໍ ✦      ຄ່າເຊົ່າລາຄາ 2200 ໂດລາ/ເດືອນ +   ໃກ້ຕະຫຼາດສະພານທອງ, ໃກ້ສະຖານທູດ,ໃກ້ໂຮງຮຽນຫຼາຍ [more]
+  ເຮືອນປຸກໄໝ່ໃຫ້ເຊົ່າເຂດໂຮງໝໍ ✦      ຄ່າເຊົ່າລາຄາ 2200 ໂດລາ/ເດືອນ +   ໃກ້ຕະຫຼາດສະພານທອງ, ໃກ້ສະຖານທູດ,ໃກ້ໂຮງຮຽນຫຼາຍ [more]
46 12 m2full info
agent003

SBDM – 30011

$ 480,000
+  ຂາຍທີ່ດີນ + ເຮືອນ +  ເນື້ອທີ່ດີນ1,285 ຕາແມັດ​ +  ເຮືອນ 5 ຫ້ອງນອນ (ເທິງ 4, ລຸ່ມ1 ຫ້ອງ) ຫ້ອງນໍ້າຕິດທຸກຫ້ອງ +  8 ຫ້ [more]
+  ຂາຍທີ່ດີນ + ເຮືອນ +  ເນື້ອທີ່ດີນ1,285 ຕາແມັດ​ +  ເຮືອນ 5 ຫ້ອງນອນ (ເທິງ 4, ລຸ່ມ1 ຫ້ອງ) ຫ້ອງນໍ້າຕິດທຸກຫ້ອງ +  8 ຫ້ [more]
agent003

SBDM – 30010

$ 80,300
ຂາຍດີນ + ເຮືອນປຸກໃໝ່ ເນື້ອທີ່ດີນ 21 x 16 = 335 ຕາແມັດ ເຮືອນມີ 3 ຫ້ອງນອນ 3 ຫ້ອງນ້ຳ 2 ຫ້ອງຮັບແຂກ 1 ຫ້ອງຄົວ ສະຖານທີ່ຢູ [more]
ຂາຍດີນ + ເຮືອນປຸກໃໝ່ ເນື້ອທີ່ດີນ 21 x 16 = 335 ຕາແມັດ ເຮືອນມີ 3 ຫ້ອງນອນ 3 ຫ້ອງນ້ຳ 2 ຫ້ອງຮັບແຂກ 1 ຫ້ອງຄົວ ສະຖານທີ່ຢູ [more]
33 21 m2full info
agent003

ຂໍ້ສະເໜີທີ່ໜ້າສົນໃຈ

ລາຍການດິນ ແລະ ເຮືອນດ້ານລຸ້ມ ແມ່ນສັບສິນທີ່ ຢູ່ໃນສະພາບດີ ມີເງື່ອນໄຂເອືອອໍານວຍ ຫຼືລາຄາທີ່ຫນ້າສົນໃຈ

ທີມງານ sabaideeland.com

ທີມງານ sabaideeland.com ພ້ອມທີ່ຈະໃຫ້ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ຊອກຫາອະສັງ ທີ່ຖືກກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ

Mr. Vanida Phamouny

buying agent
(+856)-20-99222002
(+856)-20-99222002
sbdagent002@gmail.com
vilasack vannadeth

Ms. Vone

selling agent
+856-20-56794464
+856-20-56794464
vbizcongroup@gmail.com
vilasack vannadeth

Vilasack Vannadeth

Real Estate Broker
856-20-55414125
856-20-55414125
vbizcongroup@gmail.com
vilasack vannadeth

Ms. Bounmaly Phamouny

sales executive
856-20-55414125
856-20-55414125
vbizcongroup@gmail.com
vilasack vannadeth